Larkos Korningsresultat
 


 

Gjord på Smålandsstenar 1/10 - 05
Korningsdomare:
Anita Andersson

Tillgänglighet Tillgänglig, öppen Försvarslust Måttlig
Kamplust, jakt Stor Nervkonstitution Nervfast
Kamplust, social Obetydlig Hårdhet Måttligt hård
Temperament Mindre Livlig Dådkraft Mycket Stor
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet Skottfasthet Skottfast
Summa     250


Tillbaka till Larko

Webmaster ---> *L@sse*
Copyright©Rottmore's Kennel

2005-10-02

 rottmores.kennel@telia.com